blog

Door Fleur de Bruijn

Als je je reputatie belangrijk vindt, dan vind je dat ook van je stakeholders.

Stakeholdercommunicatie; ben jij er als communicatie,- of pr professional (al) mee bezig? Ik zie vaak organisaties in hun schulp kruipen als ze kritiek krijgen. Terwijl ik geloof dat organisaties die veel eerder luisteren naar deze (vaak waardevolle) kritiek, ze deze kunnen ombuigen naar kansen. En juist hier kan stakeholdercommunicatie een rol in spelen. Omdat organisaties steeds afhankelijker worden van (de mening van) de wereld om hen heen, denk ik dat over niet al te lange tijd het stakeholderdenken steeds hoger op de agenda komt te staan. De tijd is er rijp voor. Sterker nog: leveranciers, klanten, medewerkers, maatschappelijke partijen, overheid etc. gaan het van ons eisen.

Wat is stakeholdercommunicatie?

Bij stakeholdercommunicatie gaat het om het vroegtijdig betrekken van belanghebbenden bij je strategie. Dus niet pas op het moment dat een iemand zich meldt met een klacht, maar bij voorkeur al wanneer je je (communicatie)strategie vormt. Als de belangrijkste belanghebbenden meedenken, zal je beleid ook veel beter gedragen worden. Het voorkomt blinde vlekken en geeft draagvlak. Door de dialoog vroegtijdig aan te gaan, oefen je invloed uit zonder macht en wordt je reputatie gedreven door hoe je je relaties onderhoudt. Een goed voorbeeld van stakeholdercommunicatie vind ik de NS. In hun jaarverslag leggen ze uit wat ze zoal doen om stakeholders te betrekken.

Waarom nu?

De noodzaak van stakeholderdenken wordt steeds groter naarmate de macht meer verschuift naar de mensen buiten je organisatie. Veel organisaties zijn in een duurzame transitie beland en hebben de buitenwacht nodig om feedback te krijgen of ze op de goede weg zijn of dat het nog beter kan. Een communicatieafdeling biedt geen bescherming om te bepalen wat de buitenwereld over je zegt of schrijft. Mensen verwachten van je dat je meedoet aan de duurzame transitie en schromen niet hun beklag over je te doen via (social) media of je aan te klagen als ze daar grond voor zien. Een actueel voorbeeld hiervan is hoe ExxonMobil voor de rechter is gesleept wegens misleiding van haar eigen beleggers. De 'grillige, kritische' buitenwereld maakt grip op je reputatie lastig en kostbaar. Door al je stakeholders vooraf en in een dialoog hun zienswijze te laten delen, weet je wat er speelt en kun je hier je beleid op aanpassen en grote excessen voor zijn.

Koester de verschillen

Als je stakeholdercommunicatie goed wilt inzetten is het belangrijk dat je álle stakeholders betrekt; óók degenen die je niet zelf hebt gekozen én juist die belanghebbenden die een andere mening hebben. Andersdenkenden voorkomen dat je in een tunnelvisie terechtkomt, waarbij je bijvoorbeeld alleen maar voldoet aan de wensen van de aandeelhouders. Kijk bijvoorbeeld maar naar de ketenproducent van kalfsvlees, VanDrie Groep. In een uitzending van Zembla wordt het (eenzijdige) beeld gecreëerd dat ze alleen luisteren naar partijen van wie ze geld (willen) ontvangen (overheid, klanten). Maar niet naar de 4.000 melkveeboeren (en bovendien leveranciers van kalveren) die een petitie hebben ondertekend. Dit vanwege de grootschalige import en de monopoliepositie van de Nederlandse VanDrie Group die zorgen voor een structureel te lage kalverprijs.

Hoe meer verbindingen je maakt met mensen die niet in jouw straatje passen, hoe meer dimensies van de werkelijkheid je ontdekt en hoe sneller je je dergelijke problematiek kunt oplossen. VanDrie had bijvoorbeeld door wél vroegtijdig te luisteren naar de melkveeboeren haar reputatieschade kunnen beperken. Door samen te te kijken naar duurzame diervriendelijke oplossingen in eigen land.

Boek, ervaring, passie, verder uitdiepen?

Voor bovenstaand blog heb ik mij laten inspireren door het boek ‘Start met wie’ van Paul Stamsnijder en 20 jaar ervaring in communicatie- en PR en mijn passie om een bijdrage te leveren aan het komen tot een gezamenlijke waarheid, waar er respect is voor ieders mening.

Lipstick PR
Gruyterfabriek / Gebouw A
Veemarktkade 8
5222 AE 's Hertogenbosch

Zin in sticky PR stuff? Meld je aan: Aanmelden